duminică, 30 martie 2008

Mănăstirea Vărzăreşti

Mănăstirea Vărzăreşti este considerată cea mai veche mănăstire de pe teritoriul Republicii Moldova. Istoria ei se împliteşte armonios cu istoria ţării noastre. La momentul actual însă Mănăstirea se confruntă cu mai multe probleme, inclusiv cu problema alunecării de terenuri care a afectat locul amplasării ei. Situată cândva în interiorul Vărzăreştilor Vechi, Mănăstirea stă astăzi separată de sat, în vârful unui deal care s-a format în urma alunecărilor masive de teren. Cel mai curios lucru este că deşi mai multe case din preajma mănăstirii s-au surpat, lăcaşul sfânt a fost ocolit de calamităţile naturale.
Istoria Mănăstirii îşi găseşte începutul încă în anul 1420 când despre ea se aminteşte în Hrisovul domnitorului Alexandru cel Bun. Jefuită în mai multe rânduri de tătari, Mănăstirea Vărzăreşti, în pofida greutăţilor, a dăinuit peste veacuri, iar în anul 1904 pe teritoriul ei a activat şi o şcoală teologică. Astăzi în interiorul mănăstirii, viaţa monahiscească a renăscut, dar încă se simte necesitatea unor lucrări de renovare a mănăstirii. Din cauza deteriorării, nu a mai fost posibil de a păstra una din cele două biserici ale Mănăstirii. Astăzi pe locul bisericii vechi se înalţă doar o cruce care marchează locul în care s-a aflat altaruil vechii biserici.

Viaţa monahicească în Mănăstirea Vărzăreşti poate fi numită cu adevărat plină. Pe lângă trebuinţele mănăstireşti, maicile de la Vărzăreşti, au adăposti şi câţiva oameni în etate care neavând unde locui, au apelat la maicile din Mănăstire şi şi-au găsit aici un loc de refugiu.
Actualmente stareţă a Mănăstirii este egumena Gheorghia, iar duhovnicul mănăstirii - părintele Serafim. Anume ei la începutul anilor 90 au pornit să renască această Mănăstire.

P.S. Acum câteva luni, Guvernul Tarlev a încercat parcă să ia cunoştinţă de problemele Mănăstirii. La faţa locului s-a deplasat chiar ministrul Administraţiei Publice locale, Valentin Guznac. Aflându-mă şi eu la acel moment acolo, am solicitat un interviu de la ministrul (încă în exerciţiu) Guznac. Dânsul promitea atunci că în cel mai scurt timp, Guvernul va elabora un plan cu propuneri privind modul de ajutorare a cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Guvernul Tarlev a plecat, iar problemele mănăstirii au rămas. Fac şi eu o promisiune. Deschid mai întâi nişte paranteze: acum lucrez asupra unui documentar despre Mănăstirea Vărzăreşti. Şi acum promisiunea: îl voi prezenta pe MOLDOVA 1. Sper că în cel mai scurt timp.

Niciun comentariu: