marți, 19 ianuarie 2010

În Ioran botezându – Te, Tu, Doamne….

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, este acel eveniment în care Iisus, în apele Iordanului, primește Botezul pocăinței, de la Ioan.


Toată lucrarea lui Iisus în lume a avut loc ca o continuă împlinire a voii lui Dumnezeu – Tatăl în lume. Iată că și de această dată când Iisus vine la Ioan ca să primească botezul „plinind toate ale Legii”, Ioan Îl oprește zicând: „Eu sunt cel care are trebuință să fie botezat de Tine și tu vii la mine?” (Matei 3,14). Dar Iisus îi spune lui Ioan: „Lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea” (Matei 3,15).
Evenimentul Botezului, potrivit exegeților biblici, a avut loc în anul 30 al vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos. De acum înainte, Mântuitorul v-a propovădui lumii întregi Învățătura Dumnezeiască, Voia Tatălui ceresc.
Botezul Domnului reprezintă, pe lângă însuși evenimentul sărbătorit și prima arătare a lui Iisus în lume, prima lui ieșire publică. Când Ioan era întrebat: ”Dar cine eşti? Eşti Ilie?”(Ioan 1,21), el răspundea „Nu”. „Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul? Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi, Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei„ (Ioan 1,25 - 27). „A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29).
La botezul Domnului, a avut loc prima Teofanie sau arătare a lui Dumnezeu: Duhul Sfânt s-a pogorât și a stat deasupra Fiului în chip de porumbel, iar Glasul Tatălui din ceruri, a mărturisit: „Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit”. Botezul Domnului devine astfel și sărbătoarea manifestării depline a Trinității Dumnezeiești. Fiul, primește Botezul în apa Iordanului, Duhul Sfânt în forma unui porumbel se pogoară peste creștetul Fiului lui Dumnezeu și Glasul Tatălui mărturisește din ceruri: ”Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit” (Luca 3, 22).
În tradiția ortodoxă, de obicei a doua zi după o mare sărbătoare sunt prăznuite persoanele care au luat parte la evenimentul sărbătorit. Astfel, a doua zi după Naștere o sărbătorim pe Maica Domnului, a doua zi după sărbătoarea Maicii Domnului, îi sărbătorim pe dumnezeieștii ei părinți, Ioachim și Ana. Așa se întâmplă și a doua zi după Botez, când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Ioan este cel care arată oamenilor diferența dintre botezul pocăinței și botezul creștin, care va fi „cu Duh Sfânt și cu foc”.
Botezul Domnului, este praznic împărătesc și în această zi, în toate bisericile se face „sfințirea cea mare a apei” (agheasma mare), de binefacerile căreia se bucură toți creștinii ortodocși. Agheasma Mare are daruri îndoite față de Agheasma Mică ce se face de obicei în biserică sau la casele creștinilor. De obicei, Agheasma alungă demonii, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, iar despre Agheasma Mare, se spune că este „vindecătoare de toate bolile”. De aceea ea se păstrează „la icoane”. Ea se consumă fără restricții, timp de 8 zile, pe nemâncate, înaintea Anaforei. După această perioadă, conform regulilor, ea poate fi luată doar cu îngăduința preotului, după spovedanie, mai ales de către cei care au fost opriți de la Sfânta Împărtășanie, însă aici nu există o regulă generală. Pentru că este un dar de la Dumnezeu și ne este dat să ne bucurăm de darurile dumnezeiești, Agheasma poate fi consumată la vreme de ananghie de credincioși. Este recomandat însă ca, pe cât este cu putință, după expirarea celor 8 zile, consumul ei, să fie consultat mai întâi cu preotul duhovnic.
Slujba Agheasmei Mari este oficiată de două ori pe an, în Ajunul Bobotezei și de Bobotează. Cea dintâi ne aduce aminte de Botezul lui Ioan, iar cea de a doua de Boteul Domnului, însă și Ageheasma din ajun și cea din ziua sărbătorii, au același efect, cu excepția că prima este utilizată mai des de preoți sau arhierei la sfințirea Troițelor, veșmintelor preoțești etc. iar cea de a doua este destinată spre uzul credincioșilor.
La sărbătoarea Botezul Domnlui, credincioșii cântă Troparul sărbătorii: ” În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-te, şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire ţie”.

Să aveți o sărbătoare frumoasă! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Ion sau Ioan. Apropo, 107500 de moldoveni poartă numele de Ion, 2148 – Ionela, 121 – Ioana, 591 – Ioan, 280 – Ionel și 5 – Ionică.

Niciun comentariu: