duminică, 1 decembrie 2013

„Lumina Adevărului" - Despre predarea religiei în școalăEmisiunea „Lumina Adevărului". Autor: Iulian Proca, TV Moldova 1. Invitați: protodiacon Andrei Kuraev, părintele Dumitru Tolico. Despre predarea religiei în școală. Anul producerii: 2010 / Передача "Лумина Адевэрулуй" (Свет Истины). Автор: журналист Юлиан Прока, ТВ Молдова 1. Приглашённые: протодиакон Андрей Кураев, священник Думитру Толико. Тема: Преподование религии в школе. Год выпуска передачи: 2010.

Niciun comentariu: